آزمون اینترنتی

قبل از کلیک بر روی ورود به پنل آزمون اینترنتی به اطلاعیه خود مراجعه نموده و کد آزمون خود را یادداشت فرمایید

 

ورود به پنل آزمون اینترنتی

راهنمای آزمون کودک                                             راهنمای آزمون بزرگسال

اطلاعیه دبستان خندان